Vetrniky.euBusiness Solutions to fit your personal needs.

Čím se zabýváme?

Jsme společnost specializující se v současné době především na výrobu energie ze slunce a větru. Zajišťujeme kompletní realizace projektů na výstavbu fotovoltaických a větrných elektráren.

Jak smýšlíme?

Snažíme se konat a žít na základě principu trvale obnovitelného rozvoje společnosti.
Naše vize jsou v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde uplatňujeme naše ekologické smýšlení.
Preferujeme získávání energie ze slunce, větru, vody, biomasy a geotermálních zdrojů namísto neefektivního spalování omezených zdrojů fosilních paliv, které poškozují naše životní prostředí.
Navrhujeme decentralizaci energetického trhu, kdy se výroba energie soustředí do většího množství malých elektráren na bázi obnovitelných zdrojů. Je velmi neekonomické vyrábět energii v několika málo velkých elektrárnách a platit vysoké ceny za ztráty způsobené jejím přenosem.

 

 

Contact Us

Větrníky.EU s.r.o.      
Hájenská 1433      
407 47 Varnsdorf      

Miroslav Černý      
+420 606 765 553      

Ing. Miroslav Černý      
+420 602 311 784      

E-mail:      
info@vetrniky.eu      

IČ: 286 64 094      
DIČ: CZ28664094      

Zapsáno v OR      
u Krajského soudu      
v Ústí nad Labem,      
oddíl C, vl. 25959